uddannelsesplan eksempel

Uddannelsesplan og UPV | UU København

Principper for formulering af uddannelsesplaner i UU København. Den gode uddannelsesplan er kendetegnet ved at indeholde: Den …

Uddannelsesplan 2018 | Skolehjælpen.dk

Denne vejledning har til formål at hjælpe dig og dine forældre med at udfylde din uddannelsesplan på … vælge din nuværende beskæftigelse (eksempel …

Ansæt elever – Elevløn – Eksempel og …

Ansæt elever – hvilke regler og rettigheder gælder for elever. Uddannelsesplan for elever og virksomheder. Elevløn under ansættelse, barsel, sygdom og ferie

Vejledning til Uddannelsesplan – Forside – Optagelse.dk

 · PDF file

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Hvad kan jeg Hvad vil jeg Hvad …

VUC Aarhus – VUC Erhverv: Eksempel på …

På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til unge og voksne på niveauer fra folkeskolens afgangsprøver til højeste gymnasiale niveau

Uddannelsesplan – skabelon og …

Center for Undervisnings­midler – læremidler og vej­led­ning til grundskolen og gymnasiet. CFU

Metode til udarbejdelse af Uddannelsesplan – …

 · PDF file

Eksempel på uddannelsesplan Uddannelsesplanlægning v. TUP 11 Varighed / dage 5 3 2 5 3 0 15 10 5 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 5 5 3 1 ½ 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

MinUddannelse

Login Problemer? Hvis du skulle arbejde med din uddannelsesplan skal du kontakte din UU-vejleder. Ellers skal du kontakte din klasselærer.

www.optagelse.dk

www.optagelse.dk

Uddannelsesplan – læger.dk |

 · PDF file

Uddannelsesplan Uddannelsesplanen udfærdiges af den uddannelsessøgende læge og hovedvejlederen i fællesskab under introduktionssamtalen og øvrige vejledersamtaler.