straffeloven 69

Straffeloven § 69 – Danske love

§69. Befandt gerningsmanden sig ved den strafbare handlings foretagelse i en tilstand, der var betinget af mangelfuld udvikling, svækkelse eller forstyrrelse af de …

Straffeloven § 69

Straffeloven § 69 Befandt gerningsmanden sig ved den strafbare handlings foretagelse i en tilstand, der var betinget af mangelfuld udvikling, svækkelse ell

Straffeloven § 68 – Danske love

Straffeloven § 68 § 68 Hvis en tiltalt frifindes for straf i medfør af § 16, kan retten træffe bestemmelse om anvendelse af andre foranstaltninger, der findes …

Almindelig borgerlig Straffelov …

Straffeloven 1902 er inndelt i tre deler. Loven sondrer mellom forbrytelser, som er omtalt i straffelovens annen del og forseelser, som er omtalt i straffelovens …

Afgørelser til Straffeloven § 69

Nedenfor finder du afgørelser, som citerer paragraf 69 i Straffeloven. Husk at se i kommentarerne til Straffeloven § 69, om det er den nuværende formulering af …

Lov om straff (straffeloven) – Lovdata

Loven erstatter nåværende straffelov fra 1902 (straffeloven 1902). Loven er satt i kraft fra 1. oktober 2015 ved lov 19. juni 2015 nr. 65 om straffelovens …

Sundheds- og Ældreministeriet 3. Psykisk …

Straffeloven bygger på det grundlæggende princip, at psykisk syge ikke kan drages til ansvar for deres handlinger … Efter straffelovens § 69 kan retten, …

Bekendtgørelse af straffeloven – The Ritz …

Bekendtgørelse af straffeloven . Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 12. august 1997, med de ændringer, … § 69 a. Medfører en …

Straffeloven – Straffelov

Straffeloven. Justitsministeriets lov nr. 126 af 15/4 1930, … § 69 a. Medfører en foranstaltning efter § 69, at den dømte skal anbringes i institution, …

Straffelovrådets betænkning om …

Denne opdeling udgik ved lov nr. 465 af 7. juni 2001 om ændring af straffeloven og retsplejeloven … (69 pct.) er afgjort med betinget dom, …