statsobligationer afkast

Høj rente på sikre obligationer: Investering

Ser du bort fra Sydeuropa, kan der være mulighed for et højt afkast med en lav risiko i højrente statsobligationer. Vær dog opmærksom på den…

Investering i obligationer: Sådan kommer …

Find ud af, hvordan du vil have afkast udbetalt. Din investering i obligationer kan du benytte som opsparing. … og investerer du i danske statsobligationer, …

TYPER AF OBLIGATIONER – Privat – Danske Bank

 · PDF file

årsag til, at du generelt får et lidt større afkast end på tilsvarende statsobligationer. Boligejerens mulighed for at opsige sit lån før

Effektiv rente af statsobligationer efter …

MPK100: Effektiv rente af statsobligationer efter land Enhed : pct. pro anno

Sådan er det gået med afkastet i 2016

Det positive afkast i 2016 skyldes ikke mindst … I juli måned solgte den tyske stat for 30 mia. kroner 10-årige nul-kupon statsobligationer med negativ …

Statsobligationer – Børsen

Statsobligationer Statsobligationer Kurs Historik. Obligationer % +/- Kurs Høj Lav Åbning 0,5% Danske stat – St. lån 2027 …

Statsobligationer – Overvej investering i …

Du har som privat investor mulighed for både at investere dine penge i danske og i udenlandske statsobligationer. Dit afkast og din risiko hænger sammen med …

Afkast på obligationer og skatten heraf – …

Afkast på obligationer – og skatten heraf… Skrevet af Hans Peter Christensen, februar 2009. VÆR OPMÆRKSOM PÅ NYE SKATTEREGLER …

Invester Penge – Flex Funding A/S

Det gennemsnitlige historiske afkast før skat er på 7,6% p.a. Når du investerer gennem Flex Funding låner du penge ud til små og mellemstore virksomheder.

Investering – Privat – Danske Bank

Vil du gerne investere og have mulighed for at få mere ud af dine penge? Få hjælp med rådgivning, der gør det nemt for dig at vælge, hvordan du vil investere.