spansk datid

SPANSK GRAMMATIK: PRÆTERITUM OG …

To datider, men som på dansk oversættes til en datid. Lad os se på et lille eksempel, der viser dette: … Eftersom spansk har to datidsformer (yo comía …

Spanske bøjninger – Jumaana .:. Love is …

Regelmæssige verber i datid. De regelmæssige verber i datid. Imperfektum: Præteritum-ar-er + -ir-ar-er + -ir: hablar: comer: hablar: comer: Ental: 1.p: habl-aba …

Generelt om datid (præteritum og …

Dansk datid modsvares af to tider på spansk: præteritum og imperfektum. Valget mellem præteritum/ imperfektum afhænger af, hvordan man anskuer det, der fortælles …

Spansk: Før nutid (perfektum)

Når man laver perfektum på spansk bruger man en præsensform af haber og perfektum participiumformen af hovedverbet, som ved ar-verber ender på ado og ved er-og it …

DATID :/ – Spansk – Studieportalen.dk

Hej folkens:) . Jeg skal skrive om min studietur. Og skal derfor bruge datis. men skal jeg andvende præteritum eller imperfektum når jeg taler om min …

basisspanskghg – Førdatid med Sidsel …

DATID: Han SPRANG ud af vinduet FØRDATID: Han HAVDE TAGET … Man bruger hjælpeverbet haber + perfektum participium når pluskvamperfektum skal etableres på …

Præteritum eller imperfektum – Spansk – YouTube

31/5/2013 · Spansk datid – Duration: 3:23. Nicolaj Brusendal 292 views. 3:23. … Præteritum eller imperfektum – Spansk – Duration: 1:12. eg2012a 758 views. 1:12.

Author: eg2012a

Datid på spansk – præteritum vs. …

Øvelser med valg af datider (præteritum vs. imperfektum): Repetition om valg mellem præteritum og imperfektum. Vælg den datid, som skal bruges, når sætningerne …

Bøjning Nutid – Spanskskoler – Danmarks største …

Alle spansk verber ender på tre endelser AR;ER;IR. Nutid dannes sådan: Verbets stamme (infinitiven minus ar, er, ir) + endelse. For eks:

Online spansk grammatik – Grammatisk …

speciel spansk ikke-personbøjet form af udsagnsordet som ender på -ando eller … datid som angiver fortidig situation hvis begyndelse og slutning ikke er …