søge aktindsigt

Offentlighed i forvaltningen – borger.dk – …

Alle har ret til at søge om aktindsigt, der er hverken krav om alder, statsborgerskab eller lignende. Der er heller ingen krav om begrundelse for ønsket om …

Retten til aktindsigt (§ 7) – …

Hvis identifikationskravet er opfyldt, og aktindsigtsanmodningen er tilpas afgrænset, skal du overveje, om der er ret til aktindsigt.

14 gode råd om aktindsigt – Kaas & Mulvad

Jeg på tænker at søge aktindsigt i det offentliges beslutninger omkring placering af mig som barn fra 1år og opefter

www.politi.dk – Sådan søger du aktindsigt

Sådan søger du aktindsigt. Du kan søge aktindsigt i politiets sager, dokumenter og oplysninger. Du kan også søge indsigt i politiets eventuelle behandling af …

Ret til aktindsigt i egen social journal …

Du skal kontakte kommunen, for eksempel din sagsbehandler, og bede om aktindsigt i din egen journal. Du kan søge skriftligt, mundtligt, telefonisk eller pr. mail.

Aktindsigt – Wikipedia, den frie …

Aktindsigt er en lovfæstet ret til at søge indsigt i diverse offentlige myndigheders akter; eksempelvis sagsmapper, rapporter, notater, referater, journaler, planer …

Anmodning om aktindsigt – Arbejdstilsynet

Aktindsigt. Hvis du ønsker aktindsigt i en sag eller i enkelte dokumenter, vil Arbejdstilsynet helst have din anmodning i en mail, som du skal sende til [email protected]

Aktindsigt i patientjournal – borger.dk – …

Aktindsigt betyder, at du har ret til at se alt, der er skrevet i din journal af sundhedspersoner

Udbudssager – Aktindsigtshåndbogen – …

Særlig forbigåede tilbudsgivere anmoder ofte om aktindsigt i udbudssagens dokumenter for at forberede en klagesag, men det kan også være for at forbedre egne …

Ny principiel afgørelse fra Klagenævnet …

Klagenævnet for Udbud har den 12. august truffet afgørelse i en sag vedrørende aktindsigt i tilbudsoplysninger. Afgørelsen er ikke offentliggjort på …