servicelovens 84

Serviceloven § 84 – Danske love

§84. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk …

Serviceloven § 86 – Danske love

§86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en …

Afløsning og aflastning — www.dukh.dk – …

Bestemmelsen omfatter pårørende til både børn og voksne. Efter servicelovens § 84, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen tilbyde afløsning eller aflastning til …

Ydelsesbeskrivelse for servicelovens § 103

 · PDF file

1 Ydelsesbeskrivelse for servicelovens § 84 – Afløsning og aflastning Lovgrundlag for ydelsen § 84 i Lov om Social Service ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde …

Forskellige former for aflastning — …

“Aflastning for børn skal tilbydes efter servicelovens § 84, stk. 1, jf. § 44, når behovet for aflastning er opstået alene på grund af barnets …

Serviceloven § 84

Serviceloven § 84 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med

Afsnit I Indledning [Forord og indledning udestår] Afsnit …

 · PDF file

kommunale myndigheds rådgivnings- og vejledningsforpligtelse efter servicelovens § 10. 3 Besøgene kan give vigtige informationer om de ældres behov, …

Serviceloven — Socialstyrelsen – Viden til …

Socialstyrelsens arbejde omfatter en række ydelser efter serviceloven.

Serviceloven – Lov om social service – …

Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84;

Servicelov – Forside

Servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven – Kapitel 3. Anvendelsesområder … Bestemmelserne i § 83, § 84, stk. 1, og § 86, stk. 2, …