servicelovens 153

Serviceloven § 153 – Danske love

§153. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får …

Serviceloven § 155 – Danske love

§155. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der iværksættes en rettidig og systematisk vurdering af alle underretninger efter §§ 152-154 med henblik på at afklare …

Underretningspligt – bupl.dk

Ifølge servicelovens § 153 gælder for enhver borger en ubetinget underretningspligt, når børn eller unge under 18 år lever i en alvorligt truet situation.

Bekendtgørelse om underretningspligt …

I medfør af § 153, stk. 2, … at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter servicelovens kapitel 11 på grund af de vordende …

Serviceloven § 153a

Med lovforslaget videreføres de gældende bestemmelser om Kennedy Centret i servicelovens § 153, dog anføres de med dette forslag i …

Fagpersoners særlige underretningspligt …

Servicelovens § 153 om fagpersoners særlige underretningspligt; Servicelovens § 155b, stk. 2 om fapersoners ret til opfølgning på en underretning …

Underretning vedr. børn og unge efter …

Beskrivelse Hvornår skal der underrettes? Den skærpede underretningspligt foreligger: 1. Når forholdene omkring en patient med forældreansvar for hjemmeboende …

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres …

 · PDF file

I servicelovens § 46, stk. 1, understreges det, at kommunens opgave over for den gruppe af børn og unge og deres familier, som har behov for særlig støtte, er at …

Offentligt ansattes skærpede …

Offentligt ansattes skærpede underretningspligt over for kommunen (servicelovens § 153) Beskrivelse. Lovgrundlag. Offentlig ansatte har efter serviceloven § 153 …

Kommentarer til Serviceloven § 153a

Uddrag fra kommentarerne til serviceloven § 153a: Med lovforslaget videreføres de gældende bestemmelser om Kennedy Centret i servicelovens § 153, dog anføres de …