serviceloven 54

Serviceloven § 54 – Danske love

§54. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf …

Servicelovens § 54, en rettighed til …

Kommunen skal tilbyde dig en støtteperson i forbindelse med dit barns anbringelse uden for hjemmet. Kommunens tilbud gælder, uanset om barnet eller den unge er …

Serviceloven – § 54

§ 54. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf …

§54 støtte til forældre med anbragte børn …

§54 støtte til forældre med anbragte børn. Er dit barn anbragt udenfor hjemmet er det vigtigt, at have en person at tale med. En person som er uvildig, kan lytte …

Serviceloven § 54

Serviceloven § 54 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse ude

Serviceloven § 54 a – Danske love

§54 a. Kommunalbestyrelsen skal tilknytte en koordinator til unge, der er idømt en sanktion efter straffelovens § 74 a. Koordinatoren skal være tilknyttet gennem …

§ 54 Støtteperson – Psykoterapeut, …

Efter servicelovens § 54 har forældre med et anbragt barn uden for eget hjem, ret til en gratis støtteperson efter servicelovens § 54.

Støtteperson § 54 til forældre – Move1 | …

Støtteperson § 54 til forældre. I henhold til Servicelovens § 54 skal kommunen tilbyde dig en støtteperson, når dit barn skal anbringes, er anbragt eller skal …

§ 54 støtte til forældre med anbragt barn …

Serviceloven kap.11 § 54. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse …

Servicelov – Forside

2017. 9691 af 24/7 2017: Ankestyrelsens principafgørelse 54-17 om betingelser for hjælp efter serviceloven – Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke – lovligt …