serviceloven 49

Serviceloven § 49 a – Danske love

§49 a. Skole, skolefritidsordning, sygeplejersker, sundhedsplejersker, læger, tandlæger og tandplejere ansat i den kommunale sundhedstjeneste, dagtilbud …

Serviceloven § 49 b – Danske love

§49 b. Kommunale myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, og politiet og anklagemyndigheden kan indbyrdes udveksle oplysninger …

Serviceloven § 49

Om § 49, stk. 1 og 2 Forslaget til § 49, stk. 1, viderefører den gældende § 49, stk. 1. Efter § 49, stk. 1, skal plejefamilier være godkendt …

Underretningspligt – bupl.dk

Ordningen bygger på reglen i servicelovens § 49 a, … om bekymringen skal give anlednig til en underretning og en sætlig støtte efter serviceloven til barnet …

Afgørelser til Serviceloven § 49

Nedenfor finder du afgørelser, som citerer paragraf 49 i Serviceloven. Husk at se i kommentarerne til Serviceloven § 49, om det er den nuværende formulering af …

Servicelov – Forside

Ændring af reglerne for hjælp efter serviceloven under midlertidige ophold i udlandet … § 49 a. Skole, skolefritidsordning, sygeplejersker, …

Serviceloven — Socialstyrelsen – Viden til …

Socialstyrelsens arbejde omfatter en række ydelser efter serviceloven.

Paragraf 50 undersøgelse – børnefaglig …

I serviceloven nævnes en række forskellige foranstaltninger, som kommunen kan bruge for at støtte og hjælpe en ung.

Praksisnyt fra DUKH: Nr. 49 – juni 2015 – Velkommen til …

 · PDF file

PRAKSISNYT FRA DUKH Praksisnyt fra DUKH: Nr. 49 – juni 2015 Sidst revideret: 26.7.2017/ej Hvad er forskellen på en bisidder og en partsrepræsentant til voksne?

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres …

 · PDF file

Som nævnt uddybes også de regler i serviceloven, der vedrører hjælp til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier.