serviceloven 108

Serviceloven §85, §107 og §108

Her kan du læse servicelovens §85, §107 og §108.

Botilbud efter serviceloven og …

Her kan du læse mere om reglerne for botilbud til voksne efter henholdsvis servicelovens § 107 og § 108 og almenboliglovens § 105. Klik på de enkelte …

Serviceloven § 108 – Foxylex – forstå loven

Serviceloven § 108 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og v

Artikel: Botilbud skal matche borgerens …

Kommunerne skal være opmærksomme på forskellen på tilbud efter almenboligloven og serviceloven. … servicelovens § 108 og almenboliglovens § 105.

Serviceloven § 107 – Danske love

Serviceloven § 107 § 107 Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk …

Bekendtgørelse om betaling for botilbud …

BEK nr 1387 af 12/12/2006 – Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 …

Serviceloven § 108 – Danske love

§108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk …

Serviceloven § 108 – Forside

 · PDF file

Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud Serviceloven §108 Hvad er formålet med tilbuddet: At borgere, der ikke evner at klare sig selv i egen

Notat om visitation til boformer efter servicelovens …

 · PDF file

Visitation til boformer oprettet efter §§ 107 og 108 i serviceloven kan kun ske i form af en afgørelse om, …

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i …

 · PDF file

Med serviceloven fra 1998 skete en klarere opdeling mellem botilbud og servicetilbud svarende til den opdeling, … efter servicelovens § 108. Serviceloven.