regulering af råger

Skal du regulere råger? Husk der er …

Fremover vil Naturstyrelsen kun kunne give tilladelse til regulering af råger og dens unger, …

Regulering af råger og rågeunger – …

Regulering af råger og rågeunger Regulering af råger indebærer i langt de fleste tilfælde regulering af rågeunger, dog gælder der forskellige regler både i

Regulering af skadevoldende vildt – …

Mere information. Du skal logge ind med nemID, inden du kan ansøge om regulering af skadevoldende vildt. Her kan grundejer, lodsejer, jordbruger eller forpagter samt …

Skadevoldende vildt – Miljøstyrelsen | …

Regulering af ræv i medfør af stk. 1-5, kan ske i perioden 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang, også fra de nævnte skydetårne og skydestiger.

Regulering – Mest mulig jagt og natur – …

Med regulering af råger menes først og fremmest den beskydning af årets tillæg (det vil sige rågeunder), som foregår i ynglekonlonierne i maj og juni.

Regulering af skadevoldende vildt – …

Generelt om regulering af vildt Regulering af vildt skal ske i henhold til bekendtgørelse om vildtskader nr. 259 af 25/03 2011. … Regulering af råger.

Regulering af råger

Råger er fredede, men rågekolonier kan være meget støjende naboer. Er generne store kan du søge Naturstyrelsen om tilladelse til at regulere bestanden. De lokale …

Regulering af råger – Vesthimmerlands …

Det er dejligt at bo tæt på naturen, men ikke alle dyr og fugle er lige gode naboer. Vesthimmerlands Kommune udfører regulering af måger og råger på kommunale …

Jagt og Regulering – Krage og skadejagt

Jagt og regulering Selvom det ifølge lovens bogstav ikke længere er jagt ,men regulering idet kragen og skadens jagttid ophørte med udgangen af januar, stiller det …

Regulering af skadevoldende vildt – …

Mere information. Du skal logge ind med nemID, inden du kan ansøge om regulering af skadevoldende vildt. Formularen anvendes til indberetning af reguleret …