projektiv identifikation

Projective identification – Wikipedia

Projective identification is a term introduced by Melanie Klein to describe the process whereby in a close relationship, as between mother and child, lovers, or …

Forsvarsmekanisme – Wikipedia, den frie …

Forsvarsmekanismer er i følge Sigmund Freud vigtige ubevidste jegfunktioner, der iværksættes med henblik på, at regulere angst i forbindelse med en persons indre …

Narcissisme – Netpsych.dk – Psykologi og …

NetPsych.dk er en omfattende hjemmeside om psykologi og psykiatri. Vores mål er at udbrede viden om disse emner i et let tilgængeligt sprog. Bl.a. mere end 100 …

NetPsykiater. Borderline …

Overblik. Personlighedsforstyrrelsen hed tidligere borderline personlighedsforstyrrelse, eller pseudoneurose. Hvis man har en emotionelt …

Forsvarsmekanismer – maarup.dk | Organisationskonsulent

 · PDF file

Forsvarsmekanismer www.mårup.dk Side 3 Symbiose Enighed om ikke at være uenige. Ikke engang forskellige. Man mærker hverken sine egne holdninger eller sine kollegers.

Försvarsmekanism – Wikipedia

Förnekande. Förnekande är en mycket vanlig försvarsmekanism. Individen kan förneka farorna från yttervärlden när de blir allt för påfrestande.

O – psykologibasen.dk

Objektrelationsteori: Objektrelationsteorien (eller -teorierne) udsiger, at den grundlæggende relation mennesker imellem er mor-barnforholdet.

Svenska psykoanalytiska föreningen

Välkommen till Svenska psykoanalytiska föreningen. Genom sammangående mellan Svenska psykoanalytiska sällskapet och Svenska psykoanalytiska …

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) – Psykoterapicentrum

 · PDF file

Förmågan att uppfatta och tolka (implicit och explicit) sina egna och andras handlingar i termer av intentionella mentala tillstånd som: – önskningar

www.worte.at – Interaktiver …

Interaktive Generierung von Kunsttexte unter Verwendung von über 2500 dem Kunstkontext entnommener Begriffe.