positivisme videnskabsteori

Positivisme vs. hermeneutik – ppt video …

Videnskabsteori – hvorfor skal vi lære det? Hvad er viden? Hvordan kan vi erkende virkeligheden? Fagene i gymnasiet bygger på forskellige måder at erkende …

Hvad er positivisme? | Pædagogik og …

Positivismen – og lidt kritik af den. Ordet ’positivisme’ kommer af ’positiv’, (fastsat, faktisk) og dækker her det forhold, at menneskets erkendelse bygger …

positivisme | Gyldendal – Den Store Danske

positivisme, i filosofien en række centrale retninger i 1800- og 1900-tallets åndsliv. I en udbredt, men upræcis betydning bruges betegnelsen ofte som et …

Hvad vil du vide? – Videnskabsteori

Hvad er videnskabsteori? … En almindelig opfattelse er at positivisme knytter sig til naturvidenskaben, mens hermeneutik benyttes i humaniora.

Thors forunderlige verden af …

Der er en afgrundsdyb forskel mellem positivismen og Socialkonstruktivismen. Hvor den første er en ren empirisk og kvantitativ teori, er den sidste langt mere …

videnskabsteori – logisk positivisme

Logisk positivisme er en stærkt empiristisk filosofisk retning udviklet i 1920’erne af Wienerkredsen. Denne kreds af filosoffer anses for groft sagt identisk med den …

Positivisme – Leksikon for det 21. …

Vigtige indledningsværker til den moderne positivisme – eller «nypositivismen» … Positivismen må i dag regnes for gendrevet som filosofi og videnskabsteori.

Positivisme – Peter Nedergaard | Professor of Political …

 · PPT file · Web view

Peter Nedergaard: Positivisme Dagsorden: Nøglebegreber Positivismens grundlag Positivismens rolle og problem Grounded theory Logisk positivisme * Nøglebegreber …

videnskabsteori – Empirisme

Empirisme (eller mere præcist den britiske empirisme, da den hovedsagelig er centreret omkring de tre britiske filosoffer John Locke, George Berkeley og David Hume …

Videnskabelig metode – Wikipedia, den …

En almindelig opfattelse er at logisk positivisme opstiller … I følge traditionel videnskabsteori har det været utænkeligt og måske anstødeligt at …

Afgrænsning i … ·