opsigelse ikke funktionær

Opsigelse – Det Faglige Hus

Vi gennemgår de regler, en opsigelse skal overholde. Skriftlig opsigelse? Er du funktionær, skal opsigelsen ske skriftligt. Er du ikke funktionær, skal din …

Opsigelsesvarsel – Funktionærloven og …

Find alt om reglerne for opsigelsesvarsler – for timelønnede og dem der er omfattet af funktionærloven. Få svar på dine spørgsmål om opsigelse her.

Opsigelse og afskedigelse – Advokat …

Derudover sætter funktionærloven krav til, at opsigelsen er skriftlig. Er man ikke funktionær, har man derfor heller ikke ret til en skriftlig opsigelse.

Er du ansat som funktionær, …

Funktionær, funktionærlignende eller timelønnet – hvordan du er ansat har betydning både i hverdagen, ved opsigelse og ved konkurs.

Opsigelse (eller bortvisning) af …

En opsigelse bør indeholde en række bestemte oplysninger og være konkret begrundet. … Det er ikke altid nødvendigt med en advarsel – men det kan være det!

Opsigelse funktionær – Find ud af hvad …

Her kan du læse om alle reglerne for opsigelse for funktionærer. Få styr på hvad du skal være opmærksom på, hvis du modtager en opsigelse. Læs mere her.

Pas på, når du opsiger en medarbejder – …

Ved en opsigelse begrundet i medarbejderens forhold vil saglighed i høj grad bero på, … Hvis medarbejderen ikke er funktionær, …

Opsigelse fra arbejdsgiver | Lønguiden – …

Hvad er opsigelsesvarsel fra arbejdsgiver? Eksempel på opsigelse. Hvad skal en opsigelse indeholde? Skal opsigelsen være skriftlig?

ANSÆTTELSESKONTRAKT (for ikke-funktionær uden …

 · PDF file

(for ikke-funktionær uden overenskomst) Mellem undertegnede parter er der indgået følgende ansættelsesaftale: 1. … Opsigelse skal ske skriftligt. 11.

Hvornår gælder Funktionærloven? – Er jeg …

Funktionærloven indeholder regler om opsigelse, barsel, sygdom, … om medarbejder er omfattet af funktionærloven. En medarbejder er funktionær hvis: 1) …