offentlig vej

Offentlig vej eller privat fællesvej? – Bolius …

Hvem bestemmer egentlig, om en vej skal være en offentlig eller privat fællesvej – og hvordan er processen? Bliv klogere her.

Lov om offentlige veje m.v. – …

Efterlader nogen på offentlig vej eller sti affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen eller er særligt forurenende, …

Carport afstand til offentlig vej ?? – …

25/10/2007 · Hejsa Vi pusler med planer om at bygge en dobbelt carport 7 m bred og 6 m lang, hvor siden kommer til at ligge mod offentlig vej. Jeg …

Offentlig vej eller privat fællesvej

Se om en vej i København har status som offentlig vej eller privat fællesvej ved at søge på en adresse eller zoome på kortet.

Offentlig vej eller privat fællesvej? – Vejle …

Se hvilke pligter du har som grundejer, når din grund grænser op til en offentlig vej eller privat fællesvej.

Hvad er en offentlig vej? – Bolius – …

Støder din grund op til en offentlig vej, skal du holde gangarealer rene for sne og is, men har du andre forpligtelser i forhold til den offentlige vej?

Det er grundejers pligt at klippe …

Hvad passer kommunen, og hvad skal grundejer passe? De steder, hvor der ikke er skel ud mod vej, skal grundejer passe den beplantning, der står 70 cm. fra vej …

Regler for private og offentlige veje – …

Der er forskel på, om en vej betegnes som en privat vej eller en privat fællesvej. Land&Skel kan rådgive dig om reglerne for disse.

Vejledning i lov om offentlige veje – Startside …

 · PDF file

lagt vej, der administreres af en anden vejmyndighed. Hvis det påtænkte vejanlæg vil skære eller få

STATUS FOR OFFENTLIG VEJ – INGEN AFGØRELSE

 · PDF file

SIDE 3 af 5 optaget på denne fortegnelse, der var offentlige. For at en vej i dag er offentligt vejareal, er det derfor en forudsætning, at vejen enten før 1 …