nyt udbudsdirektiv

Udbudslov

Der er desværre ikke blevet tid til en udbudsrets julekalender fra min side i år. En julekalender skal I dog ikke snydes for – og persondataret er som bekendt også …

Nyt EU-udbudsdirektiv vedtaget – Bech …

Faglig nyhed; 12. februar 2014; Nyt EU-udbudsdirektiv vedtaget Mere fleksible udbudsprocedurer, regler for indgåelse af kontrakter mellem ordregivende myndigheder og …

EUR-Lex – 32014L0024 – EN – EUR-Lex

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF EØS-relevant tekst

Udbudsdirektivet | Udbudslov

Udbudsdirektivet, direktiv nr. 2014/24/EU Baggrund I december 2011 fremsatte Kommissionen et forslag til et nyt udbudsdirektiv, et forslag til nyt …

New OUH – NytOUH

New OUH, the new university hospital in Odense

Den nye udbudslov – Udbudsportalen

1. januar 2016 trådte en ny udbudslov i kraft. Udbudsloven samler en række regler i én lov, og bidrager med lovbemærkningerne til at tydeliggøre reglerne.

Udbudsloven

Udbudsloven implementerer dels det klassiske udbudsdirektiv (2014/24/EU) i Danmark og omfatter således de procedurer, der skal følges ved indkøb af varer …

Nyt udbudsdirektiv (ika) 18. juni 2014

• Nyt UdbudsdirektivNyt Udbudsdirektiv • Væsentlige ændringerVæsentlige ændringer Carina Risvig HamerCarina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk UniversitetPh.…

EU’s nye udbudsdirektiv – CLEMENS

EU’s nye udbudsdirektiv. … Som noget nyt indføres dog Light Regimet, hvorved der indføres en ny og mere enkel udbudsprocedure, Udbud Light, …

Nyt udbudsdirektiv netværk (un)

• Modernisering af Udbudsdirektiverne Carina Risvig Hansen Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet [email protected]