mental sundhed

[Sammen om mental sundhed] | Mental …

Hvad kan du gøre for at forebygge og håndtere mentale helbredsproblemer som stress, angst og depression på arbejdet? Hvad kan gøres for at hjælpe en medarbejder …

ABC

Hvad er ABC? Gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt – med ABC for mental sundhed. Lad os sammen tage første eller næste skridt, for mental …

[Se, hvad du kan gøre for at tackle stress, …

Partnerskabet Sammen om mental sundhed er et tværgående samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, arbejdsmarkedets parter, kommuner, regioner samt …

Test dig selv – Første skridt mod bedre …

Mental sundhed til alle! Det er visionen bag ABC for mental sundhed. Denne test måler adfærd, som forskning viser, har betydning for mental sundhed.

mentalsundhed.net – Mental sundhed …

Platformen har til formål at formidle viden om mental sundhed fra forskning og praksis. Det er samtidigt hensigten at understøtte vidensudveksling, samarbejde og …

Mental sundhed – Statens Institut for …

Mental sundhed. Mental sundhed er et bredt begreb, som inkluderer både positive aspekter som velbefindende, god psykosocial funktion og psykisk mistrivsel.

100 km for mental sundhed – Alle er …

Kom med ud og find cykelglæden i “100 km for mental sundhed”! I 2017 vil syv byer sætte fokus på cyklingens gode egenskaber, for dig, som er psykisk sårbar.

Home – mentalt-sundhedscenter.dk

Mentalt Sundhedscenter sætter fokus på at styrke mental sundhed og herved forebygge psykisk sygdom og langvarige sygemeldinger – en forebyggende indsats frem for …

Mentalsundhed – mentalsundhed.net

I Danmark tager flere kommuner og forskningsgrupper udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens tilgang til mental sundhed, som er baseret på definitionen fra WHO.

Mental sundhed og mental sygdom – …

Borger Fagperson Mental sundhed og mental sygdom. Hvad er forskellen på mental sundhed og mental sygdom? Nogle gange er svaret klart, andre gange ikke.