logos etos patos

Arven fra Sokrates: Etos, Patos og Logos – …

Arven fra Aristoteles: Etos, Patos og Logos. Bruken av retorikk vil påvirke dine lesere til å bli overbevist om budskapet i tekstene dine. De retoriske grepene du …

Appelformerne – Wikipedia, den frie …

Logos. Logos er appellen til fornuften. Den er intellektuel og er især knyttet til argumentationen, dvs. at et godt underbygget argument er logos-appellerende.

Appelformer – Danskfaget – Litterær …

Logos appellerer til modtagerens fornuft Logos har fokus på et rationelt forhold imellem belæg og påstand Patos appellerer til modtagerens følelser

Klassisk retorik – historia och …

Retorik handlar om att övertyga. Trots att retoriken är flera tusen år gammal gäller de retoriska reglerna lika mycket i dag.

etos – Store norske leksikon

Etos er et retorisk bevismiddel med grunnlag i karakteren til den personen som sier eller skriver noe.I dagligtale kan ‘etos’ også betegne en persons moraloppfatning …

Den retoriske analyse | GoKarakter

I gymnasiet centrerer den retoriske analyse (eller argumentationsanalysen) sig om række forskellige værktøjer. Helt centralt står de tre klassiske appelformer …

Appellformer i kronikk | Kortsvar – …

Denne oppgaven inneholder et kortsvar fra eksamen i Norsk hovedmål november 2013. Oppgaven tar utgangspunkt i kronikken “En appell til mor og far” skrevet på…

Ethos – Wikipedia

Ethos (grekiska ἔθος – etos, sed, lära), ibland benämnt etos, är ett begrepp inom retoriken som används för att definiera en talares trovärdighet.

Analyse av tale | Mal & Veiledning | …

Her får du hjelp og inspirasjon som du kan bruke for å skrive en analyse av en tale. Denne veiledningen viser deg hvilke punkter du bør komme inn på for å skrive …

Analyse av en sammensatt tekst – Riksmålsforbundet –

 · PDF file

Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger. Analyse av en sammensatt tekst