hvad er pcb

Hvad er PCB? – PCB-guiden

PCB er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. Stoffet bliver inddelt i to grupper; en gruppe, som ligner dioxiner, og en gruppe,…

Forside – PCB-guiden

Miljøstyrelsen har udsendt en vejledning om håndtering af PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer. …

Polyklorerede bifenyler – Wikipedia, den …

Polyklorerede bifenyler eller PCB er en gruppe industrielt fremstillede klorerede organiske stoffer, som ikke er naturligt forekommende. der blev udviklet i 1920’erne …

Egenskaber ·

Sundhedsskadelig PCB i byggematerialer …

Hvad er PCB? PCB er en af verdens 10 farligste miljøgifte. Forkortelsen står for polyklorerede bifenyler og betegner en gruppe af industrielt fremstillede …

bio1011 – PCB

Hvad er PCB? PCB (PolyChloreredeBifenyler) er organiske stoffer, som er fremmede for miljøet.Disse stoffer har en høj isolationsevne, fordi det har et højt …

Hvad er PCB – Cami Miljø – Vi gør noget …

Hvad er PCB? PCB er et sundhedsskadeligt stof, som befinder sig i gamle byggematerialer. Det er skadeligt at indånde, arbejde eller bo i.

Hvad er PCB – Forside – Dansk Miljø …

Hvad er PCBHvad er PCB? PCB er en forkortelse for Polyklorerede Biphenyler. Polyklorerede Biphenyler er en gruppe af kemiske stoffer, […]

Sådan fjerner du PCB fra boligen – Bolius …

PCB findes i mange danske huse, og det er boligejerens ansvar at fjernet det ved ombygning eller nedrivning. Læs, hvordan du håndterer PCB.

Hvad er PCB? Kontakt os i dag og få et …

Lær hvordan du håndtere PCB, hvilket ansvar du selv har og hvad du rent praktisk kan gøre ved problemet. Bestil et PCB kursus i dag!

PCB

Hvad er PCB, og hvor findes det. Hvordan bortskaffes PCB.