flygtninge i danmark statistik

Tal & statistik – Ny i Danmark

Tal & statistik. På denne side finder du tal og statistikker på udlændingeområdet.

Tal og statistik – REFUGEES.DK – …

Hvor mange kommer til Danmark, hvor kommer de fra, og hvor mange får asyl?

Indvandrere og efterkommere – …

Flygtninges tilknytning til arbejdsmarkedet i løbet af deres første ti år i Danmark. Antallet af flygtninge fra blandt andet Syrien har været … Danmarks Statistik

Tal og statistik om integration — …

Her kan du finde links til relevant statistik om … På Danmarks Statistiks statistikportal statistikbanken.dk kan du finde statistik om udlændinge i Danmark.

Statistik – Dansk Flygtningehjælp | Dansk …

Statistik For Repatriering Af Flygtninge Og Indvandrere 2017 Maanedsstatistikker, 422KB Statistik For Repatriering Af Flygtninge Og Indvandrere 2016 …

Sameksistens.dk: Tal & statistik

Asylansøgere & flygtninge – Danmark • 6.266 mennesker søgte asyl i Danmark i 2016 – Sameksistens.dk, 22-03-2017 • Færre kvoteflygtninge: Danmark lever ikke …

Publikation: Indvandrere i Danmark 2015 …

Publikationen giver et indblik i, hvordan de mennesker, som er indvandret til Danmark – og deres børn – indgår i samfundet. … Danmarks Statistik Sejrøgade 11

Flygtninge, efter ankomstland

Globalis / Statistik / Flygtninge, … Flygtninge fra Palæstina og Vestbredden er ikke medtaget i dette diagram, … Danmark: 27326: Zambia: 26447: Togo: 21953: Syrien:

Flygtninge og asylansøgninger i tal | …

Den danske udlændingelov er på en række punkter blevet skærpet gennem årene, og det er langtfra let at få beskyttelse i Danmark. For at blive anerkendt som …

Fakta – REFUGEES.DK – Information om …

Procedure, lovgivning og statistik. ASYLPROCEDUREN I DANMARK. LOVGIVNING OG DEFINITIONER. TAL OG STATISTIK. Følg os. Tilmeld dig …