direkte markedsføring

Direkte markedsføring (DM) – …

Fagstoff: Når en markedsfører henvender seg direkte til deg via for eksempel adressert post, e-post eller telefon, kaller vi det direkte markedsføring (DM). Et …

Direkte markedsføring – Markedsføring …

Fagstoff: Direkte markedsføring består av tre typer markedsføring som har til hensikt å nå kunden personlig: Direct mail (DM), katalogmarkedsføring og …

direkte markedsføring | Gyldendal – Den …

direkte markedsføring, (am. direct marketing), markedsføring, som indebærer en direkte kundekontakt, fx via telefonkontakt, udsendelse af kuponhæfter, personlige …

Forbrukertilsynets veiledning om …

Standpunktene som ikke kommer direkte til uttrykk i … ”Ved elektronisk markedsføring skal det fremgå klart hvem markedsføringen skjer på vegne av …

Direkte markedsføring – Store norske …

Direkte markedsføring, markedsføringsmetode som er kjennetegnet av en direkte kontakt mellom selger og kjøper. Den tradisjonelle direkte markedsføringsmetoden er …

Direkte markedsføring – Norges ledende …

I denne artikkelserien lærer du hva direkte markedsføring er og hvordan du skal gå frem for å benytte deg av denne markedsføringsteknkken med suksess.

Robinsonlisten – markedsføringsbeskyttelse

Hvis du vil beskyttes mod direkte markedsføring fra firmaer, kan du tilmelde dig Robinsonlisten

Direkte- og indirekte kostnader – Norges …

Hva er forskjellen på direkte- og indirekte kostnader, og hvilke direkte og indirekte kostnader kan en virksomhet ha?

Direkte og adfærdsbaseret elektronisk marked§føring …

 · PDF file

Før internettet indtraf var mulighederne for markedsføring mere begrænsede. Gruppen afaf-tagere var tilfældig, og den erhvervsdrivende vidste ikke præcist, hvem …

Markedsføringsloven § 6. Uanmodet …

Det skal bemærkes, at begrebet “direkte markedsføring” som er reguleret ved denne bestemmelse, ikke omfatter adresseløse forsendelser, såsom tilbudsaviser, …