12 skalaen sammenlignet med 13 skalaen

Fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen – Forside – Optagelse.dk

 · PDF file

med eksamensresultater fra 13-skalaen omregnes karakteren til 7- … 13 11 A 12 Den fre m-ragende præstation Karakteren 12 gives for den fremr a-gende

Oversættelsesskala: Fra 13-skalaen til 7 …

Sådan oversættes karakterer fra 13-skalaen til 7-trins-skalaen, fx i forbindelse med optagelse på en videregående uddannelse.

Karakterskala – 7-trinsskalaen | …

Højeste karakter er 12, og 02 er … Karakteren 02 er beståelseskarakter og kan altså sammenlignes med karakteren 6 efter 13-skalaen. Hvis flere …

Karakter (bedømmelse) – Wikipedia, den …

… (12-skalaen ) Uddybende artikel: … vedblev man længe med at bruge skalaen. … Betænkning om indførelse af en ny karakterskala til erstatning af 13-skalaen, …

Danske karakterskalaer ·

Den nye danske karakterskala – 7-skala – …

7-trinskalaen er den nye karakterskala i Danmark. Den nye karakterskala går fra laveste karakter på skalaen -3, til højeste karakter på skalaen 12. Omregning og …

7-trins-skalaen – Wikipedia, den frie …

7-trins-skalaen, 12-skalaen eller bare den nye karakterskala er betegnelserne for den nye karakterskala, … Med afskaffelsen af undtagelseskarakteren 13, …

Praksis ·

Farvel til 13-skalaen – Kristeligt Dagblad

Det mest afgørende er, at 13-skalaen passer dårligt med det såkaldte ECTS-system, … 12 er fremragende, ingen eller få mangler, 10 er udmærket, …

Ny karakterskala – Loginside – PersonaleIntra

 · PDF file

7-trins-skalaen ser ud som følger: • 12 gives for den fremragende præstation … kun blive bedømt efter 13-skalaen til og med sommereksamen 2008.

Anvendelse af 7-trins-skalaen – Forside …

Sammenlignet med 13-skalaen giver anvendelsen af 7-trins-skalaen … men der er ingen undtagelseskarakterer i 7-trins-skalaen. Karakteren 12 …

110 MONA 2008 – 2 International mobilitet med den …

 · PDF file

Den nye 7-trins-skala blev indført blandt andet fordi 13-skalaen ikke altid var hen- … vil det med 7-trins-skalaen sige: 12, 12, 4, 4.